Gyakunuki no tachi.wmv
Yukiai migi chidori no tachi.wmv
Kenjutsu
Bojutsu
Naginatajutsu
Ryoto
Kodachijutsu
Sojutsu
Shurikenjutsu
Kaminaridojo
Links/Media
Start
Iaijutsu
Tsunamidojo
Geschiedenis
Introductie
Mythologie
Iai jutsu
Iai-jutsu, de kunst van het levende zwaard, is samen met het shuriken jutsu, de enige discipline van de Tenshinsho-den Katori Shinto Ryu dat met een metalen wapen wordt beoefend.
Iai-jutsu wordt in tegenstelling tot de overige wapen trainingen solo uitgevoerd. Vanuit staande of zittende positie wordt razendsnel het zwaard getrokken en toegeslagen. Iai jutsu heeft dus een explosief element in zich, vanuit een rustige houding wordt naar de denkbeeldige vijand geslagen.
De bedoeling is hierbij dat de tegenstander een minimum aan slagen wordt toegebracht. Vooral omdat er geen echte tegenstander is, zoals bij de andere disciplines, heeft men bij dit onderdeel fantasie nodig. Fantasie om de vijand te ''zien'' en daadwerkelijk voor de toeschouwer duidelijk te maken wat men doet. Dit is één van de moeilijkste onderdelen uit het curriculum van de Tenshinsho-den Katori Shinto Ryu.
Iai-jutsu bestaat uit 11 kata, waarvan 5 vanuit staande positie (Tachi-ai jutsu) en 6 vanuit zittende positie (Iai-goshi). Deze kata zijn voor beginnende leerlingen (Omote), na jaren trainen kan men nog 5 kata leren die geavanceerder zijn (Gokui no Iai-jutsu).
Omdat voor het hanteren van een echt c. q. bot zwaard een grote nauwkeurigheid wordt verlangd duurt het enige jaren voor men een goede controle over het zwaard heeft. Uiteraard geldt voor het gebruik van een scherp zwaard (Katana) een aantal voorwaarden. Leerlingen zullen niet eerder een scherp zwaard gebruiken voor zij minimaal 3 jaar getraind hebben en de instructeur hiervoor zijn toestemming geeft.
Yugiai migi chidori no tachi
Gyaku nuki no tachi
Nuki Tsuke no Ken.wmv
Nukitsuke no ken